Blogger Widgets Bentuk Dan Ruang: Tahun 5 Dan Tahun 6

text title

sponge


tepi kanan


tepi kiri


scroll

♥ I Love Maths ♥ MATEMATIK itu MUDAH dan MENYERONOKKAN ♥

Tahun 5 Dan Tahun 6



ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI: TAHUN 5

MENGIRA ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI

1. Dapatkan  kubus kecil berukuran 1cm³. 

2. Masukkan kiub A dengan kubus kecil.Cari bilangan kubus kecil yang menjadikan kubus A.

Kubus A terdiri dengan 27 bilangan kubus kecil. 
Isipadu kubus boleh dikira = 27  ×  1cm³  = 27cm³

  

3. Ulang langkah yang sama untuk kubus  B.

Kubus B dipenuhi dengan 27 kubus yang kecil juga.
Isipadu kubus  dikira = 27  ×  1cm³   =  27cm³


Tambahkan isipadu kubus
Jadi isipadu kedua-dua bentuk ialah  = 27cm³  +  27cm³   =  54cm³


 
MENYELESAIKAN MASALAH MELIBATKAN ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI: TAHUN 6

CONTOH:

Sebuah bangunan pejabat dibina dengan 2 bentuk.Satu bentuk kuboid dan satu lagi bentuk kubus.
Berapakah isipadu bentuk tersebut?








PENYELESAIAN:

MASALAH       ===>     BENTUK A: Panjang = 12m,Lebar = 10m,Tinggi  = 20m
                       ===>     BENTUK B: Panjang = 10m, Lebar = 10m,Tinggi  = 10m

SOALAN         ===>     MENCARI ISIPADU KEDUA-DUA BENTUK TERSEBUT


KAEDAH PENYELESAIAN

ISIPADU BENTUK A   = 12m  ×  10m  ×   20m  =  2400m³

ISIPADU BENTUK B   = 10m  ×  10m  ×  10m   =  1000m³

JUMLAH ISIPADU      =  2400m³ +  1000m³     =  3400m³







  

No comments:

Post a Comment